ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Нове підприємство NTN в Кореї для постачання та виробництва підшипників вітрових турбін
Timken підписала угоду про продаж підрозділу голкових підшипників JTEKT

Assalub

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Assalub AB, Åtvidaberg, Sweden
Ком­панія Assalub має більш ніж 90-річний до­свід про­ек­ту­ван­ня та ви­го­тов­лен­ня про­дуктів для раціональ­но­го зма­щу­ван­ня. У 1928 році ком­панією був за­па­тен­то­ва­ний пер­ший на­сос для зма­щу­ван­ня па­ро­вих та ди­зель­них дви­гунів, ком­пре­сорів та тех­но­логічних ма­шин. Цей на­сос став ши­ро­ко ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся і по­ши­ри­вся по всьо­му світу, зро­бив­ши на­зву ком­панії доб­ре відо­мим.

Ком­панія Assalub сьо­годні є провідним у Скан­ди­навії ви­роб­ни­ком на­сосів, ком­по­нентів та ком­плекс­них цен­тралізо­ва­них си­стем для раціональ­но­го ви­ко­ри­стан­ня ма­стиль­них ма­теріалів та ав­то­ма­ти­зації про­це­су зма­щен­ня у всіх га­лу­зях про­ми­сло­вості.

З 2013 ро­ку NOC international є офіційним дис­триб'юто­ром Assalub.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2023 NOC international