ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Нове підприємство NTN в Кореї для постачання та виробництва підшипників вітрових турбін
Timken підписала угоду про продаж підрозділу голкових підшипників JTEKT

Cooper

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Cooper Roller Bearings Co. Ltd., Norfolk, UK
Зас­но­ва­на в 1894 році, ком­панія Cooper Roller Bearings в 1907 році. ро­з­ро­би­ла унікальні роз'ємні підшип­ни­ки ко­чен­ня. Най­важ­ливішою особ­ливістю яких є по­вністю роз'ємна кон­струкція, за­хи­ще­на 137 па­тен­та­ми.

Всі еле­мен­ти підшип­ників — внутрішнє та зовнішнє кільце, се­па­ра­тор, кор­пус та ущільнен­ня — скла­да­ють­ся з двох ча­стин, що доз­во­ляє про­во­ди­ти вста­нов­лен­ня підшип­ників на вал ма­ши­ни без­по­се­ред­ньо в то­му місці, в яко­му во­ни пра­ц­ю­ва­ти­муть, ви­клю­ча­ю­чи опе­рацію по­в­ної або част­ко­вої роз­би­ран­ня ма­ши­ни.

З 2006 ро­ку, NOC international є офіційним ек­с­клю­зив­ним дис­триб'юто­ром Cooper.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2023 NOC international