ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

Durbal

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Durbal GmbH & Co. KG, Öhringen, Germany
Ком­панія Durbal GmbH & Co. KG бу­ла зас­но­ва­на у 1917 році як ви­роб­ник шарнірних го­ло­вок для авіаційної про­ми­сло­вості. Сьо­годні надміцні шарнірні голівки Durbal ста­ли про­ми­сло­вим стан­дар­том.

Ос­нов­ни­ми ха­рак­те­ри­сти­ка­ми надміцних шарнірних го­ло­вок Durbal є ви­со­ка точність та надійність. Стан­дарт­на про­гра­ма ви­роб­ництва по­кри­ває близь­ко 400 типів і скла­дається з шар­нир­них го­ло­вок, що са­мозма­зу­ють­ся, з вбу­до­ва­ним шарнірним підшип­ни­ком ко­в­зан­ня і шарнірних го­ло­вок з вбу­до­ва­ним са­мов­ста­нов­лю­ва­ним куль­ко­вим або ро­ли­ко­вим підшип­ни­ком. Крім то­го, ком­панія Durbal ви­роб­ляє об­ме­же­ним ти­ра­жем надміцні шарнірні го­лов­ки для спеціаль­них ви­мог спо­жи­вачів.

З 2010 ро­ку NOC international є офіційним ре­се­ле­ром Durbal.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international