ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

Faro

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Faro Industriale S. p. A., Calendasco, Italy
На по­чат­ку 80-х років ком­панія Faro Industriale S. p. A. бу­ло зас­но­ва­но як ко­мерційне підприємство. У 1984 році Faro Industriale S. p. A. та інша ком­панія, що пра­цює в такій же га­лузі, об'єдна­ли свої зу­сил­ля і по­ча­ли ви­роб­ниц­тво спеціаль­них підшип­ників.

На да­ний мо­мент ком­панія Faro Industriale S. p A. це група, що спеціалізується на ви­роб­ництві підшип­ників ко­чен­ня з цилінд­рич­ни­ми та гол­ча­сти­ми ро­ли­ка­ми. Ви­роб­ни­ча про­гра­ма скла­дається з радіаль­них та за­взя­тих підшип­ників з мінімаль­ним внутрішнім діамет­ром 20 мм та мак­си­маль­ним зовнішнім 1.450 мм.

З 2009 ро­ку NOC international є офіційним дис­триб'юто­ром Faro.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international