ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

Gamet

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
600 UK Limited, Colchester, England
Ком­панія Gamet Bearings, що вхо­дить до групи 600, ви­роб­ляє ви­со­ко­точні підшип­ни­ки з конічни­ми ро­ли­ка­ми вже по­над 40 років. Ство­ре­на для за­до­во­лен­ня по­треб вер­ста­то­бу­ду­ван­ня сьо­годні ком­панія Gamet при­сут­ня і в інших сек­то­рах про­ми­сло­вості.

Ви­со­ко­точні підшип­ни­ки з конічни­ми ро­ли­ка­ми, ви­роб­ництва Gamet, за­сто­со­ву­ють­ся в ба­гатьох вер­ста­тах, ви­роб­ле­них відо­ми­ми по­ста­чаль­ни­ка­ми вер­стат­но­го об­лад­нан­ня. Постійні вдос­ко­на­лен­ня в кон­струкції та тех­но­логії ви­роб­ництва га­ран­ту­ють, що підшип­ни­ки Gamet бу­дуть най­к­ра­щим рішен­ням у всі ча­си.

З 2006 ро­ку NOC International є офіційним ре­сел­ле­ром Gamet.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international