ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

GMN

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
GMN Paul Muller Industrie GmbH & Co. KG, Nurnberg, Germany
Ма­ю­чи більш ніж дев'яно­сто п'ятирічний до­свід, ком­панія Paul Muller Industrie GmbH ви­роб­ляє ши­ро­ку га­му ви­со­ко­точ­них підшип­ників, шпин­делів, муфт вільно­го хо­ду та без­кон­такт­них ущільнень.

Ко­опе­рація з кілько­ма технічни­ми універ­си­те­та­ми га­ран­тує, що про­дукція ком­панії GMN містить най­ви­щий тех­но­логічний рівень та відповідає всім за­пи­там спо­жи­вачів. Більшість про­дукції ви­го­тов­ляється для спеціаль­них за­сто­су­вань відповідно до за­питів клієнтів.

З 1999 ро­ку NOC international є офіційним ре­сел­ле­ром GMN.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international