ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Нове підприємство NTN в Кореї для постачання та виробництва підшипників вітрових турбін
Timken підписала угоду про продаж підрозділу голкових підшипників JTEKT

IKO

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Nippon Thompson Co., Ltd., Tokyo, Japan
Ком­панія Nippon Thompson ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла свою влас­ну тех­но­логію для ро­з­роб­ки та ви­роб­ництва пер­шо­го японсь­ко­го підшип­ни­ка з гол­ча­сти­ми ро­ли­ка­ми та ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла ці на­ко­пи­чені знан­ня для ви­хо­ду на ри­нок лінійних ро­ли­ко­вих на­прям­них.

Про­дукція ком­панії Nippon Thompson з тор­го­вою мар­кою IKO, яка про­до­в­жує ви­гра­ва­ти при­зи в найрізно­манітніших га­лу­зях про­ми­сло­вості, ро­з­роб­ле­на та ви­роб­ле­на людь­ми, які постійно впро­ва­д­жу­ють інно­вації, ро­з­роб­ля­ють ви­со­ко­тех­но­догічні ноу-хау та пра­г­нуть ство­рю­ва­ти не­а­би­які ви­ро­би.

З 2007 ро­ку NOC International є офіційним дис­триб'юто­ром IKO.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2023 NOC international