ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

IKO

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Nippon Thompson Co., Ltd., Tokyo, Japan
Ком­панія Nippon Thompson ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла свою влас­ну тех­но­логію для ро­з­роб­ки та ви­роб­ництва пер­шо­го японсь­ко­го підшип­ни­ка з гол­ча­сти­ми ро­ли­ка­ми та ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла ці на­ко­пи­чені знан­ня для ви­хо­ду на ри­нок лінійних ро­ли­ко­вих на­прям­них.

Про­дукція ком­панії Nippon Thompson з тор­го­вою мар­кою IKO, яка про­до­в­жує ви­гра­ва­ти при­зи в найрізно­манітніших га­лу­зях про­ми­сло­вості, ро­з­роб­ле­на та ви­роб­ле­на людь­ми, які постійно впро­ва­д­жу­ють інно­вації, ро­з­роб­ля­ють ви­со­ко­тех­но­догічні ноу-хау та пра­г­нуть ство­рю­ва­ти не­а­би­які ви­ро­би.

З 2007 ро­ку NOC International є офіційним дис­триб'юто­ром IKO.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international