ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

Koyo

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Koyo Seiko Co., Osaka, Japan; JTEKT Corporation, Osaka, Japan
Зас­но­ва­на в 1921 році, з го­лов­ним офісом в Осаці, Японія Ком­панія Koyo Seiko гло­баль­но при­сут­ня на рин­ках Аме­ри­ки, Євро­пи та Азії. Koyo Seiko один з провідних світо­вих ви­роб­ників підшип­ників та ав­то­мобільних кер­мо­вих ме­ханізмів.

Ком­панії Koyo Seiko Co., Ltd. та Toyoda Machine Works, Ltd. зли­ли­ся 1 січня 2006 ро­ку і зро­би­ли но­вий старт як JTEKT Corporation.

Як ком­панія скон­цен­тро­ва­на на ви­роб­ництві ав­то­мобільних за­пас­них ча­стин, во­на во­лодіє кон­ку­рент­ною тех­но­логічною ба­зою роз­ви­не­ною за довгі ро­ки ви­роб­ництва підшип­ників і вер­ста­то­бу­ду­ван­ня, ме­тою ком­панії JTEKT є до­сяг­нен­ня най­ви­щої довіри та ви­прав­дан­ня всіх очіку­вань клієнтів та суспільства.

З 2001 ро­ку NOC International є офіційним дис­триб'юто­ром Koyo.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international