ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Нове підприємство NTN в Кореї для постачання та виробництва підшипників вітрових турбін
Timken підписала угоду про продаж підрозділу голкових підшипників JTEKT

Lutco

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Lutco, Inc., Worcester, Massachusetts, USA
По­ча­ток своєї історії в да­ле­ко­му 1945 році з не­ве­ли­ко­го це­ху по ви­го­тов­лен­ню штам­по­ва­них де­та­лей, ком­панія Lutco, Inc. ста­ла од­ним із провідних по­ста­чаль­ників підшип­ни­ко­вих рішень.

Сьо­годні Lutco, Inc., ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи свій більш ніж шістде­ся­тирічний ви­роб­ни­чий до­свід, за­без­пе­чує безліч ринків у всьо­му світі напівпре­цизійни­ми куль­ко­ви­ми підшип­ни­ка­ми та штам­по­ва­ни­ми де­та­ля­ми. Ком­панія ви­роб­ляє ши­ро­кий асор­ти­мент стан­дарт­них та спеціаль­них підшип­ників та підшип­ни­ко­вих ву­злів для ба­гатьох відо­мих ви­роб­ників сільсь­ко­гос­по­дарсь­кої, са­до­вої та го­род­ньої техніки, ван­таж­но­го ав­то­транс­пор­ту та найрізно­манітнішо­го спеціаль­но­го об­лад­нан­ня.

З 2010 ро­ку NOC international є ре­сел­ле­ром Lutco.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2023 NOC international