ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

NTN

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
NTN Corporation, Osaka, Japan
Ком­панія NTN Corporation один з найбільших у світі ви­роб­ників підшип­ників. З ви­роб­ни­чи­ми по­туж­но­стя­ми, розміще­ни­ми по всьо­му світу, ком­панія є провідним по­ста­чаль­ни­ком підшип­ників для індустріаль­но­го та ав­то­мобільно­го ринків.

Зас­но­ва­на в 1918 році, Ком­панія NTN Corporation вже дав­но визна­на по­ста­чаль­ни­ком, що до­три­мується най­су­воріших стан­дартів якості, се­ред клієнтів яко­го відомі найвідоміші індустріальні та ав­то­мобільні ком­панії.

У 2008 році ком­панія NTN Corporation збільши­ла свою част­ку участі у ком­панії SNR Roulements до 51% відповідно до про­гра­ми роз­ши­рен­ня сво­го бізне­су в Європі.

З 2003 ро­ку NOC international є офіційним дис­триб'юто­ром NTN.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international