ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Нове підприємство NTN в Кореї для постачання та виробництва підшипників вітрових турбін
Timken підписала угоду про продаж підрозділу голкових підшипників JTEKT

Ringspann

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Ringspann GmbH, Bad Homburg, Germany
Ком­панія Ringspann є спеціалістом, який має більш ніж шістде­ся­тирічний до­свід у дослідженні та ро­з­роб­лен­ня ком­по­нентів пе­ре­дачі енергії та ви­со­ко­точ­них за­тиск­них при­ст­роїв.

Інно­ваційні до­сяг­нен­ня зро­би­ли ком­панію Ringspann од­ним із провідних по­ста­чаль­ників ви­со­ко­тех­но­логічних про­дуктів пе­ре­дачі енергії та закріплен­ня. В чис­ло клієнтів ком­панії Ringspann вхо­дять відомі міжна­родні ма­ши­но­будівні та ае­ро­космічні ком­панії.

З огля­ду на особ­ли­вості ви­ко­ри­стан­ня, Ringspann про­по­нує най­кращі рішен­ня для об­ме­жу­вачів зво­рот­но­го хо­ду, обгінних або індек­су­ю­чих муфт, для ви­со­ких на­ван­та­жень, ви­со­ких швид­ко­стей або ви­со­ко­ча­стот­но­го пре­цизійно­го індек­су.

З 2010 ро­ку NOC international є ре­сел­ле­ром Ringspann.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2023 NOC international