ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

Sferax

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Sferax SA, Cortaillod, Switzerland
Сімей­на ком­панія Sferax SA бу­ла зас­но­ва­на Кла­у­дом-Ан­дре Бетріксом у Пе­зе (кан­тон Нев­ша­тель). Її пер­ша будівля, зве­де­на 1962 ро­ку в Кор­таїлоді, бу­ла роз­ши­ре­на 1967 ро­ку.

Сьо­годні ком­панія має штат 36 осіб у Кор­таїлоді та у своєму дочірньо­му підприємстві в Ем­мен­дин­гені (Німеч­чи­на). Все­світньо відо­ма як ви­роб­ник куль­ко­вих підшип­ників лінійно­го пе­реміщен­ня ком­панія Sferax постійно про­до­в­жує роз­ви­ва­ти свою лінійку ви­со­ко­якісної про­дукції за ду­же кон­ку­рен­то­спро­мож­ни­ми ціна­ми.

З 2003 ро­ку NOC international є офіційним ре­се­ле­ром Sferax.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international