ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

Simatec

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Simatec AG, Wangen an der Aare, Switzerland
З мо­мен­ту за­сну­ван­ня підприємства в 1983 році, пер­со­нал ком­панії Simatec ро­з­роб­ляє та ви­роб­ляє інно­ваційні про­дук­ти для технічно­го об­слу­го­ву­ван­ня підшип­ників ко­чен­ня, які ста­ли все­світньо відомі під тор­го­ви­ми мар­ка­ми simatherm, simatool та simalube.

Ком­панія Simatec — не­за­лежне сімейне підприємство, го­лов­ний офіс яко­го розта­шо­ва­ний у Ван­гені-на-Аарі, Швей­царія. На­прикінці 2007 ро­ку аме­ри­кансь­ка гілка ком­панії успішно роз­по­ча­ла свої опе­рації в Шар­лотті, Північна Ка­роліна, США. За­в­дя­ки оригіналь­ним тех­но­логіям, за­кла­де­ним у про­дук­ти ком­панії, спро­щу­ють­ся складні опе­рації та вит­ра­ти на технічне об­слу­го­ву­ван­ня ти­сяч ма­шин у всьо­му світі знач­но змен­шу­ють­ся, що при­зво­дить до ско­ро­чен­ня на­клад­них вит­рат та зрос­тан­ня без­пе­ки на ви­роб­ництві.

З 2010 ро­ку NOC international є офіційним ре­сел­ле­ром Simatec.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international