ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

SKF

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Aktiebolaget SKF, Goteborg, Sweden
Ком­панія SKF бу­ла зас­но­ва­на в 1907 році після ви­на­хо­ду Све­ном Вінг­квістом са­мов­ста­нов­лю­ва­но­го куль­ко­во­го підшип­ни­ка. І вже на по­чат­ку 1920-х років ком­панія ма­ла свої підрозділи в Європі, Аме­риці, Ав­стралії, Азії та Аф­риці.

Сьо­годні ком­панія SKF пред­став­ле­на більш ніж у 130 країнах світу. Во­ня є ліди­ру­ю­чим гло­баль­ним по­ста­чаль­ни­ком про­дукції, по­слуг і рішень на рин­ку підшип­ників ко­чен­ня, ущільнень, ме­хатроніки та ма­стиль­них си­стем. По­слу­ги вклю­ча­ють технічну підт­рим­ку, ре­монтні ро­бо­ти, діагно­стич­ний кон­троль та нав­чан­ня.

З 1996 ро­ку NOC international є офіційним дис­триб'юто­ром SKF.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international