ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Нове підприємство NTN в Кореї для постачання та виробництва підшипників вітрових турбін
Timken підписала угоду про продаж підрозділу голкових підшипників JTEKT

SLF

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Spindel- und Lagerungstechnik Fraureuth GmbH, Fraureuth, Germany
По­чи­на­ю­чи з 50-х років на те­ри­торії Фра­у­ройт ви­роб­ля­ють­ся підшип­ни­ки і шпин­делі для вер­статів. Після істо­рич­них змін, що об'єдна­ли Німеч­чи­ну, в 1993 році бу­ло зас­но­ва­но ком­панію Spindel- und Lagerungstechnik Fraureuth GmbH.

Ініціати­ва ство­рен­ня ком­панії ви­хо­ди­ла від провідних спеціалістів ста­ро­го підшип­ни­ко­во­го ви­роб­ництва. Ви­роб­ниц­тво підшип­ників та шпин­делів збе­рег­ло­ся за­в­дя­ки то­му, що більшість пер­со­на­лу ста­ро­го ви­роб­ництва ста­ли працівни­ка­ми но­вої ком­панії.

В да­ний час ком­панія уо­соб­лює най­ви­щий технічний рівень у цій га­лузі. Про­дукція під тор­го­ви­ми мар­ка­ми SLF та DKFL по­став­ляється відо­мим ком­паніям у Німеч­чині та екс­пор­тується до більш ніж 40 країн світу.

З 2003 ро­ку NOC international є офіційним ре­се­ле­ром SLF.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2023 NOC international