ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

SLF

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Spindel- und Lagerungstechnik Fraureuth GmbH, Fraureuth, Germany
По­чи­на­ю­чи з 50-х років на те­ри­торії Фра­у­ройт ви­роб­ля­ють­ся підшип­ни­ки і шпин­делі для вер­статів. Після істо­рич­них змін, що об'єдна­ли Німеч­чи­ну, в 1993 році бу­ло зас­но­ва­но ком­панію Spindel- und Lagerungstechnik Fraureuth GmbH.

Ініціати­ва ство­рен­ня ком­панії ви­хо­ди­ла від провідних спеціалістів ста­ро­го підшип­ни­ко­во­го ви­роб­ництва. Ви­роб­ниц­тво підшип­ників та шпин­делів збе­рег­ло­ся за­в­дя­ки то­му, що більшість пер­со­на­лу ста­ро­го ви­роб­ництва ста­ли працівни­ка­ми но­вої ком­панії.

В да­ний час ком­панія уо­соб­лює най­ви­щий технічний рівень у цій га­лузі. Про­дукція під тор­го­ви­ми мар­ка­ми SLF та DKFL по­став­ляється відо­мим ком­паніям у Німеч­чині та екс­пор­тується до більш ніж 40 країн світу.

З 2003 ро­ку NOC international є офіційним ре­се­ле­ром SLF.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international