ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

Stieber

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Stieber GmbH, Heidelberg, Germany
Зас­но­ва­на в 1937 році в Мюн­хені ком­панія Stieber за­раз є не­ве­ли­ким підприємством. у яко­му зай­ня­то 140 осіб. Во­на розта­шо­ва­на в Хей­дель­берзі та Гархінгу біля Мюн­хе­на де ро­з­роб­ля­ють­ся та ви­роб­ля­ють­ся муф­ти вільно­го хо­ду та об­ме­жу­вачі зво­рот­но­го хо­ду.

За свою історію ком­панія Stieber за­про­ва­ди­ла ве­ли­ку кількість інно­ваційних ро­з­ро­бок, що зро­би­ло її євро­пейсь­ким ліде­ром га­лузі. Це та­кож при­зве­ло до ро­з­роб­ки та ви­роб­ництва найбільшо­го у світі об­ме­жу­ва­ча зво­рот­но­го хо­ду.

Ком­панія Stieber, що вхо­дить до ком­панії Altra Industrial Motion, Inc., ра­зом із сест­ринсь­ки­ми ком­паніями Formsprag та Marland у США є світо­вим ліде­ром на рин­ку муфт вільно­го хо­ду та об­ме­жу­вачів зво­рот­но­го хо­ду.

З 2006 ро­ку NOC international є офіційним ре­се­ле­ром Stieber.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international