ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

THK

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
THK Co., Ltd., Tokyo, Japan
Ком­панія бу­ла ос­нов­ною в 1971 році під оригіналь­ним ім'ям Toho Seiko Co., Ltd. Творчі ідеї та унікальні тех­но­логії зро­би­ли ком­панію все­світнім піоне­ром у ро­з­робці на­прям­них лінійно­го пе­реміщен­ня (LM).

Сьо­годні на­прямні LM важ­ли­вий еле­мент ме­ханічно­го та елек­трон­но­го об­лад­нан­ня найрізно­манітнішо­го при­зна­чен­ня, що ви­ко­ри­сто­вується у всіх га­лу­зях про­ми­сло­вості.

Ком­панія THK та­кож ро­з­ро­би­ла ба­га­то інших унікаль­них ме­ханічних про­дуктів, у то­му числі куль­кові шліцеві на­прямні, куль­кові гвин­тові пе­ре­дачі та з'єдну­вальні шарніри, які по­ста­ча­ють­ся спо­жи­ва­чам у всьо­му світі.

З 2006 ро­ку NOC International є офіційним ре­сел­ле­ром THK.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international