ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

Timken

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
The Timken Company, Canton, Ohio, USA
З ча­сом, ко­ли Ге­нрі Тімкен вибрав підшип­ник з конічни­ми ро­ли­ка­ми для вос­при­я­тия радіаль­них і осе­вих на­ван­та­жень по­над 100 років то­му ком­панія Timken со­сре­до­то­чи­ла про­дукцію для різно­манітних відростків про­ми­сло­вості та сег­ментів рин­ку.

В да­ний час ком­панія Timken є провідним гло­баль­ним ви­роб­ни­ком підшип­ників і ле­го­ва­них ста­лей. Тех­но­логії та про­дукцію ком­панії мож­на знай­ти прак­тич­но в будь-яко­му ме­ханізмі. Ово­лодівши ве­ли­ки­ми знан­ня­ми в управлінні тре­ну­ван­ням і пе­ре­дачі ме­ханічної енергії, ком­панія Timken до­по­ма­гає ко­ри­сту­ва­чам ство­рю­ва­ти більш дос­ко­на­ле та ефек­тивне об­лад­нан­ня.

З 2000 ро­ку NOC international є офіційним дис­триб'юто­ром Timken.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international