ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Наші новини
Нові продукти
Спеціальні пропозиції
• 

Новини партнерів

Нове підприємство NTN в Кореї для постачання та виробництва підшипників вітрових турбін

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Середа, 16 грудня 2009
Ком­панія NTN та ко­рейсь­ка ком­панія Seohan підпи­са­ли кон­тракт про ство­рен­ня спільно­го підприємства. Це доз­во­ляє ком­панія NTN при­ско­ри­ти роз­ви­ток підшип­ни­ко­во­го бізне­су в індустріаль­но­му сег­менті та на вто­рин­но­му рин­ку, вклю­ча­ю­чи ри­нок ве­ли­ко­га­ба­рит­них підшип­ників вітро­вих турбін.

Ком­панія Seohan — ви­роб­ник індустріаль­них ком­по­нентів і ав­то­мобільних ча­стин, вклю­ча­ю­чи шарніри рівних ку­то­вих швид­ко­стей, має міцні ділові відно­си­ни з групою Hyundai, яка вклю­чає ком­панії Hyundai Motor і Hyundai Heavy Industries, і по­ста­ви­ла за ме­ту вий­ти на ри­нок з ви­со­ко­якісни­ми підшип­ни­ка­ми, ви­роб­ле­них групою Hyundai.

Но­ве спільне підприємство, що ви­роб­ляє та про­дає підшип­ни­ки вітро­вих турбін, доз­во­лить ком­паніям NTN і Seohan по­ста­ча­ти ви­со­ко­якісні ве­ли­ко­га­ба­ритні підшип­ни­ки групі Hyundai та іншим ви­роб­ни­кам вітро­вих турбін у Ко­реї.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2023 NOC international